NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230801

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser observerte forekomster av de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SaltvannssjobunnNinTyperObs/20230801