Landbruksregister

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: landbruksregisteret er et landsdekkende register over landbrukseiendommer, bedrifter i jordbruket, eiere og brukere. Driftssenteret for hver landbrukseiendom er i Landbruksregisteret angitt med koordinater for et punkt

Viser treff 1 - 1 av 1