Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Utkast

20230901


Menneskelig påvirkning -Trålspor produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor

Utkast

20230301


Naturtyper - Sårbare marine habitater produktspesifikasjon

Datamodell for Naturtyper - Sårbare marine habitater. Datasettet er en del av pilotprosjektet "Marine Grunnkart i Kystsonen" og viser forekomsten av åtte forskjellige habitater som er definert som sårbare; Cerianthidebunn, dødt korallrev, hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater

Utkast

20231201


Videoobservasjoner generelle biotoper pakke

Datamodell for Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper. Datasettet viser videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper i områdene undersøkt med video av MAREANO fram til 2019 basert på detaljerte videoanalyser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper

Utkast

20231215


NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert produktspesifikasjon

Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Utkast

20230801