Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert produktspesifikasjon

Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Utkast

20230801


Naturtyper - Sårbare marine habitater produktspesifikasjon

Datamodell for Naturtyper - Sårbare marine habitater. Datasettet er en del av pilotprosjektet "Marine Grunnkart i Kystsonen" og viser forekomsten av åtte forskjellige habitater som er definert som sårbare; Cerianthidebunn, dødt korallrev, hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater

Utkast

20231201


Menneskelig påvirkning -Trålspor produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor

Utkast

20230301


Videoobservasjoner generelle biotoper pakke

Datamodell for Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper. Datasettet viser videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper i områdene undersøkt med video av MAREANO fram til 2019 basert på detaljerte videoanalyser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper

Utkast

20231215


Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Utkast

20230901