Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Utkast

20230901


Menneskelig påvirkning -Trålspor produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor

Utkast

20230301


NaturtyperTarebiomasse produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NaturtyperTarebiomasse

Utkast

20230301


NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert produktspesifikasjon

Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Utkast

20230801