Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Korallrev produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Korallrev og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Korallrev egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev

Erstattet

20150408


Mareano kjemistasjoner produktspesifikasjon

Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner

Erstattet

20210501


Organiske miljøgifter i marine sedimenter produktspesifikasjon

Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Erstattet

20210215


Søppel pr. Mareano-stasjon produktspesifikasjon

Observert søppel pr. videostasjon på Mareano-toktene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon

Erstattet

20210201