Nedbørfelt

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

NedbørfeltGr objekttype

grense mellom (vannskille) nedbørfelt -- Definition -- Boundry between two catchment areas.


Nedbørfelt objekttype

område som har et felles utløpspunkt for sitt avløp. Utløpspunktet er naturlig definert for eksempel ved utløp i fjord, innsjø eller der to elver møtes -- Definition -- Area with one common outlet point for its runoff. The outlet point is defined for e.g. outlets into fjords and lakes or where to rivers confluence.