Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_9BE98A4E_3336_47a5_963A_1B578B8E8ACB;modell;;diagram;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_4003C7A5_F2A5_4ec9_8723_F3DF758467B9;NedbørfeltGr;grense mellom (vannskille) nedbørfelt -- Definition -- Boundry between two catchment areas.;objekttype;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt EAID_D739100F_BBC8_41d9_AD39_504C4D741C8F;Nedbørfelt;område som har et felles utløpspunkt for sitt avløp. Utløpspunktet er naturlig definert for eksempel ved utløp i fjord, innsjø eller der to elver møtes -- Definition -- Area with one common outlet point for its runoff. The outlet point is defined for e.g. outlets into fjords and lakes or where to rivers confluence.;objekttype;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt EAID_4003C7A5_F2A5_4ec9_8723_F3DF758467B9;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt\NedbørfeltGr EAID_D739100F_BBC8_41d9_AD39_504C4D741C8F;arealRegine;"areal beregnet for en nedbørfeltenhet fra NVEs REGINE - REGIster over Nedbørfelt. Tidligere NVEAREAL -- Definition -- area calculated for a ??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of ""NEdbørfelt"" (watersheds) Previously NVEAREAL ";egenskap;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt\Nedbørfelt EAID_D739100F_BBC8_41d9_AD39_504C4D741C8F;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt\Nedbørfelt EAID_D739100F_BBC8_41d9_AD39_504C4D741C8F;punkt;;egenskap;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt\Nedbørfelt EAID_D739100F_BBC8_41d9_AD39_504C4D741C8F;vassdragsnummer;;egenskap;4.0;Gyldig;Nedbørfelt;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Nedbørfelt\Nedbørfelt