Menneskelig påvirkning -Trålspor

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MenneskeligPavirkningTralspor/20230301

Viser treff 1 - 2 av 2

GenerelleEgenskaperTrålspor objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Trålspor objekttype

Spor på havbunnen etter bunntråling.