Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2496C3E7_7CEC_451c_93DA_F7764A089D75;Hoveddiagram objekttyper;;diagram;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_D3FB9623_E6F8_4670_8B54_E6A2B5447E06;Pakkerealisering Menneskelig påvirkning trålspor-20230301;;diagram;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_5CA1DE10_9C9D_47f8_85FF_2B907C872E83;Hoveddiagram datatyper og kodelister;;diagram;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_1C2FAF47_8C92_433c_8931_A85AC906C28B;Oversiktsdiagram Menneskelig påvirkning trålspor;;diagram;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_D12F46D1_E2B4_481c_A5E1_21A3A1445EE7;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;GenerelleEgenskaperTrålspor;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;Trålspor;Spor på havbunnen etter bunntråling.;objekttype;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_5A7AC454_8022_4ee5_8A62_36F63D831702;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_905BEF29_15AE_478e_AD1F_7AAE9C6B1C5F;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_CE7BECE9_2AF6_4e4b_AAD6_EA8E2BDFE69C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_24E1F487_C2A3_47ea_AD5D_2207A4D6CDF2;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\GenerelleEgenskaperTrålspor EAID_5A7AC454_8022_4ee5_8A62_36F63D831702;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Identifikasjon EAID_5A7AC454_8022_4ee5_8A62_36F63D831702;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Identifikasjon EAID_5A7AC454_8022_4ee5_8A62_36F63D831702;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Identifikasjon EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;marineGrunnkartId;Unikt fortløpende id-nummer i Marine grunnkart.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;plattform;Fartøy som har innhentet data.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;region;Regionen som videotransektet er tatt i. Samsvarer med lokalitetene i Marine grunnkart.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;stasjonId;Unik Stasjons-ID for videotransektet (samsvar med navn på videofilm).;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;lengdeTransekt;Lengde på transekt (f.eks 50 m).;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;lengdegrad;Lengdegrad (midt lengdegrad for transektet);egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;presisjon;Presisjon (fra-til, f.eks. 10-100 m).;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;startdato;Dato (angitt ved starten på transektet).;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;dyp1;Dyp ved start på transekt;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;dyp2;Dyp ved slutt på transekt.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;dypType;Beskriver dyp1 og dyp2 med en av tre mulige egenskaper: Dyp på midten, Gjennomsnittlig dyp, eller Start-slutt dyp.;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_5B5156C4_D1DF_48f1_AAC9_213A767D1406;trålspor;antall observerte trålspor;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Trålspor EAID_905BEF29_15AE_478e_AD1F_7AAE9C6B1C5F;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor\Posisjonskvalitet