Menneskelig påvirkning -Trålspor

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MenneskeligPavirkningTralspor/20230301

Viser treff 1 - 1 av 1

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based