Menneskelig påvirkning -Trålspor

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MenneskeligPavirkningTralspor/20230301