Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Kystverket Utkast 20160805

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FartsforskrifterSjoVassdrag/20160805