DOK

Statens vegvesen 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Støykartlegging veg etter T-1442 produktspesifikasjon

Datasettet inneheld støysonekart utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs Bane NORs jernbanenett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442

Gyldig

20190101


Trafikkmengde produktspesifikasjon

Beskrivelse av trafikkmengde for ERF- veger (Europa-,Riks- og Fylkesveger)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkmengde

Gyldig

20170702