AdministrativeOgStatistiskeInndelinger

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet dekker ulike administrative inndelinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Flere av inndelingene hører naturlig sammen, som ulike hierarkiske nivåer av samme type administrasjon. Eller ved at noen av inndelingsgrensene er på et så overordnet nivå at de fungerer som ytre avgrensning for et lokalt inndelingssystem

Viser treff 1 - 1 av 1

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1 fagområdestandard

standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger i Norge. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1

Gyldig

4.7.1