Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D961680A_FD8D_4be2_A5E2_07598C1B5546;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;;fagområdestandard;4.6;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6 EAPK_6153A63F_72D8_45af_B78F_8114818C443B;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger i Norge. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde.;fagområdestandard;4.7;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7 EAPK_64B3609D_AE50_4bfb_AE79_4FD3CF293E29;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries ;fagområdestandard;4.0;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0 EAPK_E4D18D74_1D0D_4daf_B0F3_9C516E03DAD0;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;fagområdestandard;4.5;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5 EAPK_1CC40C41_0336_48e3_A14B_67E07D164E85;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;fagområdestandard;4.5.1;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1 EAPK_EE02C330_0705_49e7_9C4D_B18679103C9D;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;fagområdestandard;4.5.2;Erstattet;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2 EAPK_4755ACC4_D6E3_4592_A3AC_6E6E045A3643;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger i Norge. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde.;fagområdestandard;4.7.1;Gyldig;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1 EAPK_2DCCEEAF_77F2_4591_AC8C_9FDD7C5E915E;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.8-Utkast-2020-12-10;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger i Norge. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde.;fagområdestandard;4.8;Utkast;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.8-Utkast-2020-12-10;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.8-Utkast-2020-12-10