Fartsforskrifter

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Fartsforskrifter for sjø og vassdrag produktspesifikasjon

Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag

Utkast

20160805