Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B5BE5750_06E9_4ecf_B1D6_DACC31E3F15D;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag. Kommunene vedtar lokale fartsforskrifter for områder i sjø, elv og innsjø. Datasettet viser hvor det er fartsbegrensninger og lovlige fartsgrenser.;produktspesifikasjon;20160805;Utkast;Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Fartsforskrifter\Fartsforskrifter for sjø og vassdrag