Marine sedimentasjonsmiljø

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarineSedimentasjonsmiljo/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AD643090_87FF_47e8_90B8_C967E22914F7

Viser treff 1 - 7 av 7

FellesegenskaperFlater objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


MarinSedMiljoFlate objekttype

areal som viser utstrekning av en viss type sedimentologiske forhold nær sjøbunnen


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


FellesegenskaperLosmasse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.