NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230801

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SaltvannssjobunnNinTyperPredikert/20230801

Viser treff 1 - 2 av 2


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based