Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_381B6E98_A246_4240_9942_AC68D87A69B4;Hoveddiagram objekttyper;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_4242D60D_8A50_4e33_96D4_FA20BCF36E6E;Hoveddiagram datatyper og kodelister;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_43334F69_9833_4ce3_BF03_6E23C78F40C2;Oversiktsdiagram Saltvannssjøbunn NinTyper Predikert;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_F03FBB45_513E_46b7_A47C_111DC4E95367;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_5D556D61_6CD7_4218_B901_2A5098CFFB67;Pakkerealisering Saltvannssjøbunn NinTyper Predikert 20230801;;diagram;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;SaltvannssjøbunnNinTypePred;Saltvannsbunnsystem, predikert klassifisering innen de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer definert av Artsdatabanken.;objekttype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_130461A8_D717_441d_B1A0_5999B8D76DF9;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_7E7E8DB6_0532_4c15_83AB_10C1E37E53FB;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_B53F7205_B514_429c_BBCF_F8DC7ED25A1D;Sikkerhet;;kodeliste;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_E92C25E7_0D92_44ff_BD16_E277FABBE14E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert EAID_130461A8_D717_441d_B1A0_5999B8D76DF9;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\Posisjonskvalitet EAID_7E7E8DB6_0532_4c15_83AB_10C1E37E53FB;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\Identifikasjon EAID_7E7E8DB6_0532_4c15_83AB_10C1E37E53FB;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\Identifikasjon EAID_7E7E8DB6_0532_4c15_83AB_10C1E37E53FB;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\Identifikasjon EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;arealM2;;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;sikkerhet;;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;ninType;Hoved- eller grunntypegruppe i NA Natursystem.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred EAID_B48A793D_6E5D_499f_A980_E6F9F72D7871;ninBeskrivelse;;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\SaltvannssjøbunnNinTypePred EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn EAID_C65F8886_19C3_449d_AEBA_A81BE17B636A;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert\GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn