Søppel pr. Mareano-stasjon

Havforskningsinstituttet Gyldig 20220301

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 2 av 2

SøppelPrMareanoStasjon objekttype

Observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.


GenEgenskaperSøppelPrMareanoStasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.