Gravbarhet

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravbarhet/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A2CE45FE_C61C_478d_B0A9_6369F3F535E6