Gravbarhet

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravbarhet/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A2CE45FE_C61C_478d_B0A9_6369F3F535E6

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.