Hornkoraller

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Video-observasjoner av Hornkoraller (bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog) fra Mareano-toktene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Hornkoraller/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9D1544EB_4D52_4069_8D8E_5DA000498300

Viser treff 1 - 2 av 2

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


HornkorallArter kodeliste

art av Hornkoraller som er observert.