Geovern

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Gvern-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver geologiske objekter som defineres som verneverdige i nasjonal-, regional- eller lokal sammenheng. Egenskapene forteller om hva som gjør dem verneverdig, vernekriterier, vernestatus, vedlikeholdskriterier mm

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0

Tilbaketrukket

4.0