Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_8B0469F5_C52D_4cc2_A217_27BC79177247;Gvern-4.0;spesifikasjonen beskriver geologiske objekter som defineres som verneverdige i nasjonal-, regional- eller lokal sammenheng. Egenskapene forteller om hva som gjør dem verneverdig, vernekriterier, vernestatus, vedlikeholdskriterier mm;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAPK_750DAEF8_D176_4773_B440_5A115948B434;Gvern-5.0 utkast;;fagområdestandard;5.0;Utkast;Gvern-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast EAID_8FD3E94A_5469_40a8_AB9E_40ECE7ADAFA1;Gvern - avhengigheter;;diagram;;;Geovern;SOSI Generell objektkatalog\Geovern