Generelle konsepter

Geovekst Erstattet 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 5 av 5

Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen