Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_36EF01E1_68D5_42f0_97F3_5E0661695659;Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper;;diagram;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_B83371FD_1253_49c5_8AD1_F93A09F1FE9F;Generelle datatyper og kodelister;;diagram;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnleggFKB-BygnAnlegg EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_605ADB8B_F8F1_433a_91FF_E1BF0FBE5937;KantUtsnitt;avgrensning av et utsnitt. KantUtsnitt lagres ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_CB9B59B8_085B_4662_91B4_ADD1DEC2FAEA;KvalitetPåkrevd;Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_F76F45E0_176D_4a2a_8A8B_DCB71E56F790;KvalitetOpsjonell;Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB;objekttype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_02726D75_DCB3_4a1c_B849_2277F239D1E7;Registreringsversjon;angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_B9F4DFFA_DD8E_4893_BC90_FD2588898FC6;HøydeOverBakken;objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_E54C1D19_3D4E_43ed_9099_7EBA5D84A018;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_F5E610EE_A1AA_428c_8886_9B79E97B9627;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_01E3DB5C_DCDA_4217_8CD1_DFBD6FB2AE94;Høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_38D31C95_757B_4b0f_8088_0CE579441C53;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_49586D78_5091_42f7_9606_25E4E3F251BE;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_72129F77_5216_44be_99FA_F337689C5DFA;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_82B72536_6AD9_40f1_8CAF_FB78E8DD0ED7;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter EAID_02726D75_DCB3_4a1c_B849_2277F239D1E7;produkt;entydig navn på produktet i form av et kortnavn;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_02726D75_DCB3_4a1c_B849_2277F239D1E7;versjon;versjonsnummer;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_02726D75_DCB3_4a1c_B849_2277F239D1E7;undertype;brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Registreringsversjon EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;registreringsversjon;angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;informasjon;generell opplysning;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;prosesshistorie;beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_374A9747_459C_4f6d_B2D6_B6D3C000C350;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Fellesegenskaper EAID_605ADB8B_F8F1_433a_91FF_E1BF0FBE5937;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KantUtsnitt EAID_605ADB8B_F8F1_433a_91FF_E1BF0FBE5937;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KantUtsnitt EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer oppgitt i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_7D7185AD_AD64_48ed_A398_BB84CA638C46;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Posisjonskvalitet EAID_CB9B59B8_085B_4662_91B4_ADD1DEC2FAEA;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KvalitetPåkrevd EAID_E54C1D19_3D4E_43ed_9099_7EBA5D84A018;lokalId;Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID.;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_E54C1D19_3D4E_43ed_9099_7EBA5D84A018;navnerom;navnerom i form av en URI;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_E54C1D19_3D4E_43ed_9099_7EBA5D84A018;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB.;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Identifikasjon EAID_F5E610EE_A1AA_428c_8886_9B79E97B9627;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata EAID_F5E610EE_A1AA_428c_8886_9B79E97B9627;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata EAID_F5E610EE_A1AA_428c_8886_9B79E97B9627;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet ;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\Kopidata EAID_F76F45E0_176D_4a2a_8A8B_DCB71E56F790;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB BygnAnlegg\FKB-BygnAnlegg\Generelle konsepter\KvalitetOpsjonell