Adresse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Viser treff 1 - 1 av 1

Adresse-4.6Utkast fagområdestandard

2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5, for videre revisjon.. test

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast

Utkast

4.6