FKB-Arealbruk

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer). En del objekter befinner seg derimot i et grenseland, og det kan være vanskelig å avgjøre i hvilke kapittel de ulike objektene hører hjemme. FKB-Arealbruk baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 4.5 og SOSI del 2 Areal versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Arealbruk/4.6

Viser treff 1 - 2 av 2

ArealbrukgrenseFiktiv objekttype

fiktiv avgrensning av de ulike arealbruksflatene.


Arealbrukgrense objekttype

avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.