Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_DC942528_A470_41d5_9021_F657B40EB1FF;Driftsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder;pakke;4.6;Erstattet;Driftsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Driftsområder EAPK_9C7223A2_543E_48b4_A825_970957893ACF;Fritidsområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Fritidsområder;pakke;4.6;Erstattet;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Fritidsområder EAPK_74986BAD_A7A5_43b1_849E_038A54EFF524;Kulturområder;Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder;pakke;4.6;Erstattet;Kulturområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Kulturområder EAPK_C0319B42_170E_4445_82E7_C50318E89C72;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Erstattet;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Generelle konsepter EAID_B6112227_C9D1_4e75_BEDA_FE20B3B89ECA;Arv fellesegenskaper flate;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_C7C87024_3A7C_4923_90D8_C5C28CF87B82;Arv fellesegenskaper kurve;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_EBB95EC9_D882_4f33_9C48_83048714979E;Flateavgrensning Driftsområder;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_BC73F01A_9E93_4de7_A3A3_F729692D3C99;Flateavgrensning Fritids- og Kulturområder;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_73634541_ABB4_4467_AA49_791835A67671;Flateavgrensning KantUtsnitt;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_53AF607B_46AA_4484_8DA8_B4FC9D54F288;Realisering av avgrensningsobjekttyper;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_E52B07B0_23FA_4315_A3DF_B0507DAE6507;Objekttyper med egenskaper - Driftsområder;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_7C5A4E39_1535_4fa8_A5FC_959EB8E69DDC;Objekttyper med egenskaper - Fritidsområder og Kulturområder;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_D5266E46_12C0_456b_8722_5262EA603309;Objekttyper med egenskaper - Avgrensningskurver;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_1919E1DE_6ACF_4d3e_9164_3B09AB04566B;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_1AE2EE99_E19F_4447_844F_1BDADA5D89F0;ArealbrukgrenseFiktiv;fiktiv avgrensning av de ulike arealbruksflatene.;objekttype;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_DB206F92_4CD9_4c71_B625_64EAFEB54270;Arealbrukgrense;avgrensning av de ulike arealbruksflatene Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.;objekttype;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk EAID_1AE2EE99_E19F_4447_844F_1BDADA5D89F0;grense;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\ArealbrukgrenseFiktiv EAID_DB206F92_4CD9_4c71_B625_64EAFEB54270;grense;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;4.6;Erstattet;FKB-Arealbruk;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk\Arealbrukgrense