Løsmasser

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Løsmasser/3.0/