Naturvernområder

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: naturverneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen eller et interkommunalt verneområdestyre

Viser treff 1 - 1 av 1