FKB-AR5

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent 4.02-2011-12-01

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 6 av 6

ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces


ArealressursGrenseFiktiv objekttype

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier -- Definition -- delimitation between two area resource surfaces with identical attribute values


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperFiktiv objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt -- Definition -- delimitation of a view