Mareano bunnprøver linjer

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. Linjen refererer til start/stop posisjon for linjen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnproverLinjer/20210601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2406CDEA_C31D_438b_B3A1_F9BD445634EA

Viser treff 1 - 2 av 2

GenerelleEgenskaperStasjoner objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


BunnprøverLinjer objekttype

Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. -- Definition -- Mareano station where bottom samples are collected using beamtrawl., RP-sledge and video.