Mareano bunnprøver linjer

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. Linjen refererer til start/stop posisjon for linjen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnproverLinjer/20210601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2406CDEA_C31D_438b_B3A1_F9BD445634EA

Viser treff 1 - 2 av 2

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.