Havnedata

Geovekst Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Detaljert informasjon om havner, kaier og tilhørende objekter, som havneanlegg, kaifront, vannuttak, tilkoblingspunkt for strøm, beredskapsutstyr, sensorer, avfallspunkt, kraner, slipp, fender, fortøyningsinnretninger, tømmestasjon, gjerder, m.fl. Reguleringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet som er relatert til havn og har en geografisk avgrensning som kan kartfestes, inngår også i standarden. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral database bygd på NGIS-forvaltningsplattformen etter samme forvaltningskonsept som SFKB.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/3.0/

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20E0E628_8F16_40da_96C9_8CDF9AA5ED19