Fastmerker

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Viser treff 1 - 2 av 2


Fastmerker-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0

Tilbaketrukket

4.0