Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_4C6C3DEA_505A_49e7_9724_39B5B609E6B0;Fastmerker-4.0;spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Fastmerker-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0 EAID_A833B4D9_8656_40c8_A5D2_88227C44AA53;Fastmerker- avhengigheter;;diagram;;;Fastmerker;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker