Topografi

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Kysttype kodeliste

kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA


Kystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon -- Definition - - the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC


Dybdetype kodeliste

klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57)


Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related