Gassoppkommer

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Gassoppkommer. Gassoppkommer er fenomener på havbunnen der gass siver ut fra berggrunnen eller sedimentene.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gassoppkommer/1.0

Viser treff 1 - 3 av 3

Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen