Medium MEDIUM

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
iBygning I bygning/bygningsmessig anlegg iBygning
tidvisUnderVann Tidvis under vann tidvisUnderVann
påIsbre På isbre påIsbre
underIsbre Under isbre underIsbre
iLuft I luft iLuft
påVannoverflaten På vannoverflaten påVannoverflaten
påSjøbunnen På sjøbunnen påSjøbunnen
påTerrenget På terrenget/på bakkenivå. default påTerrenget
underTerrenget Under terrenget underTerrenget
alltidIVann Alltid i vann alltidIVann
underSjøbunnen Under sjøbunnen underSjøbunnen
ukjent ukjent ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
iBygning I bygning/bygningsmessig anlegg
tidvisUnderVann Tidvis under vann
påIsbre På isbre
underIsbre Under isbre
iLuft I luft
påVannoverflaten På vannoverflaten
påSjøbunnen På sjøbunnen
påTerrenget På terrenget/på bakkenivå. default
underTerrenget Under terrenget
alltidIVann Alltid i vann
underSjøbunnen Under sjøbunnen
ukjent ukjent
Name Type Description Code value
iBygning <undefined>
tidvisUnderVann <undefined>
påIsbre <undefined>
underIsbre <undefined>
iLuft <undefined>
påVannoverflaten <undefined>
påSjøbunnen <undefined>
påTerrenget <undefined>
underTerrenget <undefined>
alltidIVann <undefined>
underSjøbunnen <undefined>
ukjent <undefined>

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1