Målemetode

kodeliste

Kartverket Ukjent

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt Terrengmålt 10
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12
Stereoinstrument Stereoinstrument 20
Digitalt stereoinstrument Digitalt stereoinstrument 24
Digitalisert fra ortofoto Digitalisert fra ortofoto 45
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 50
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet Transparent film - god kvalitet 53
Digitalisert på skjerm fra scannet samkopi (Raster) 56
Genererte data (interpolasjon) Genererte data (interpolasjon) 60
Generalisert Generalisert 64
Beregnet Beregnet 69
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Direkte innlagt på skjerm Direkte innlagt på skjerm 82
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 93
GPS Fasemåling, float-løsning 97
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt Terrengmålt
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Teodolitt med elektronisk avstandsmåler
Stereoinstrument Stereoinstrument
Digitalt stereoinstrument Digitalt stereoinstrument
Digitalisert fra ortofoto Digitalisert fra ortofoto
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart Digitalisert på dig.bord fra strek-kart
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet Transparent film - god kvalitet
Digitalisert på skjerm fra scannet samkopi (Raster)
Genererte data (interpolasjon) Genererte data (interpolasjon)
Generalisert Generalisert
Beregnet Beregnet
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Direkte innlagt på skjerm Direkte innlagt på skjerm
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell
GPS Fasemåling, float-løsning
Name Type Description Code value
Terrengmålt <undefined>
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler <undefined>
Stereoinstrument <undefined>
Digitalt stereoinstrument <undefined>
Digitalisert fra ortofoto <undefined>
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart <undefined>
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet <undefined>
Digitalisert på skjerm fra scannet samkopi <undefined>
Genererte data (interpolasjon) <undefined>
Generalisert <undefined>
Beregnet <undefined>
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined>
Direkte innlagt på skjerm <undefined>
GPS Fasemåling, statisk måling <undefined>
GPS Fasemåling, float-løsning <undefined>

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1