AktsomhetOmrGrense

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Avgrensing av aktsomhetsområder. Beholdes dersom området er frigitt etter nærmere undersøkelser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
målemetode Målemetode 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
MÅLEMETODE Målemetode 2 1..1
Name Type English Description
grense Kurve
målemetode Målemetode

Vis AktsomhetOmrGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Målemetode 1 ..1