Kontaktinformasjon KONTAKTINFORMASJON

datatype

Kartverket Gyldig

informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
epostadresse e-postadresse til kontaktperson CharacterString 0..1
telefonnummer telefonnummer til kontaktperson Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
EPOSTADRESSE CharacterString 100 0..1
TELEFONNUMMER Integer 8 0..1
Name Type English Description
epostadresse CharacterString
telefonnummer Integer

Vis Kontaktinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1