JaNeiUkjent JaNeiUkjent

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

enkel kodeliste med valgene Ja, Nei, Ukjent
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Ukjent Ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Ukjent Ukjent
Name Description Code value
Ja
Nei
Ukjent

Vis JaNeiUkjent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1