Fylkesnummer CountyNumber FYLKESNR

kodeliste

Kartverket Ukjent

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer
official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits
Navn Beskrivelse Kodeverdi
01 Østfold 01
02 Akershus 02
03 Oslo 03
04 Hedmark 04
05 Oppland 05
06 Buskerud 06
07 Vestfold 07
08 Telemark 08
09 Aust-Agder 09
10 Vest-Agder 10
11 Rogaland 11
12 Hordaland 12
14 Sogn og Fjordane 14
15 Møre og Romsdal 15
16 Sør-Trøndelag 16
17 Nord-Trøndelag 17
18 Nordland 18
19 Troms - Romsa 19
20 Finnmark - Finnmárku 20
21 Svalbard 21
22 Jan Mayen 22
23 Kontinentalsokkelen 23
Verdi Navn Beskrivelse
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms - Romsa
20 Finnmark - Finnmárku
21 Svalbard
22 Jan Mayen
23 Kontinentalsokkelen
Name Type Description Code value
Østfold <undefined> Østfold
Akershus <undefined> Akershus
Oslo <undefined> Oslo
Hedmark <undefined> Hedmark
Oppland <undefined> Oppland
Buskerud <undefined> Buskerud
Vestfold <undefined> Vestfold
Telemark <undefined> Telemark
Aust-Agder <undefined> Aust-Agder
Vest-Agder <undefined> Vest-Agder
Rogaland <undefined> Rogaland
Hordaland <undefined> Hordaland
Sogn og Fjordane <undefined> Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal <undefined> Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag <undefined> Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag <undefined> Nord-Trøndelag
Nordland <undefined> Nordland
Troms <undefined> Troms
Finnmark <undefined> Finnmark
Svalbard <undefined> Svalbard
Jan Mayen <undefined> Jan Mayen
the continental shelf <undefined> the continental shelf

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1