KanalGrøft CanalDitch

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

rennende vann der forløpet er menneskeskapt
Running water where the water course is made by humans.

Vis KanalGrøft i NVDB Datakatalog