LåssettingsplassGrense CommercialFishingAreaBoundary

objekttype

Fiskeridirektoratet Erstattet

avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse
delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis LåssettingsplassGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LåssettingsplassGrense 0..* Låssettingsplass